කොළඹට බරපතළ අනතුරු ඇගවීමක්.!

ගිනිකොණදිග මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සිදුවූ භූකම්පනය ලංකාවේ කොළඹ ප්‍රදේශය ඇතුළු බොහෝ ප්‍රදේශවලට දැනී තිබුණු බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න සදහන් කරයි.

එනිසා එම භූකම්පන හේතුවෙන් කොළඹ පිහිටා ඇති දැවැන්ත ගොඩනැගිලි වලට අවදානම් තත්ත්වයක් බලපා ඇති බවද පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න සදහන් කරයි.

එම භුකම්පන වලින් බස්නාහිර පළාතේ උස් ගොඩනැගිලිවලට අනිවාර්යයෙන් බලපෑමක් ඇතිකරන්න පුළුවන් බවත් උස් ගොඩනැගිලිවලට හානිදායක තත්ත්වයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් බවද හිටපු මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න සදහන් කරයි.

එනිසා ලංකාවේ තියෙන නව සහ පරණ උස් ගොඩනැගිලි අනිවාර්යයෙන් වර්ගීකරණයකට ලක්කළ යුතු බවත් එය අත්‍යාවශ්‍ය කාරණයක් බවද හිටපු මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න සදහන් කරයි.

හිටපු මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න තවදුරටත් සදහන් කළේ,

“මේ වර්ගීකරණයේදී හඳුනාගන්න පුළුවන් පොළොවේ භූ විද්‍යාත්මක තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන විදියට මේ ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ද.? ඒ වගේම භූමි කම්පනවලට ගැළපෙන විදියට නිර්මාණය කරලා තියෙනවාද.? ඒ ගොඩනැගිලිවල පාදම ඒ නිසි ආකාරයෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවාද කියන එක.

අධ්‍යයනය කරලා ඒ අනතුරුදායක ගොඩනැගිලි හඳුනාගත්තාම අපිට සමහර වෙලාවට කිසියම් ක්‍රමවේද තියෙනවා මේවා නිවැරදි කරන්න. ඒ නිවැරදි කරන්න පුළුවන් ගොඩනැගිලි නිවැරදි කරලා. නිවැරදි කරන්න බැරි ගොඩනැගිලි බ්ලැක් ලිස්ට් කරලා, එහෙම නැත්නම් ඒ ගොඩනැගිලි සේවයට ගැනීමෙන් අයින් කරලා හරි අපිට අනතුරුදායක තත්ත්වය මගහරවා ගන්න පුළුවන්.”

Loading

RSS