කෝප් කමිටුවට දැඩි විරෝධයක්.!

කෝප් කමිටුවේ අභ්‍යන්තර විමර්ශන පවත්වන ආකාරය ඇතුළුව ඇතැම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විගණන අංශ නිලධාරීහු දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කරන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයාට ලිඛිතව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමටද බලාපොරොත්තු වේ.

විමර්ශන පැවැත්විය යුත්තේ විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව පදනම් කරගෙන බවට ස්ථාවර නියෝග වල පැහැදිලිව සඳහන්වී ඇතත් දේශපාලන අරමුණු මුදුන් පමණවා ගැනීම සඳහා එම කමිටුව වෙනත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කරන බවද වාර්තා වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close