හොරු හත්දෙනෙක් පාලනය කළ රට අද බංකොලොත්.!

රාත්‍රි ආර්ථිකයක් තිබෙන රටවල් දියුණු වී ඇති බවත් ලෝකයේ රටකට සියයට 70%ක් ආදායම ලැබෙන්නේ රාත්‍රියේ බවත් රාත්‍රියේ ආර්ථිකය ඉතාම ඉහළ බවත් ලෝකයේ දියුණු රටවල් රාත්‍රියේ විවෘත කර තිබෙන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ සදහන් කළහ.

ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කිරීමට නම් පැය 24ම විවෘත කළ යුතු බවත් එවිට රට දියුණු කළ හැකි බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට යෝජනා කර ඇති බවත් ඒ සදහා කැමැත්ත පළකර ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සදහන් කළහ.

රටේ ඇල්කොහොල් මිල අඩු කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ගල් අරක්කු මිල වැඩි නිසා මිනිස්සුන්ට බොන්න සල්ලි නැති බවත් එනිසා මිනිසුන් ගෙවල් වල කසිප්පු පෙරාගෙන බොන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සදහන් කරයි.

මේ වනවිට රටේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සියයට 40%ක පාඩුවක් ලබා තිබෙන බවත් මිල වැඩි නිසා මිනිස්සු අරක්කු මිලදී නොගන්නා නිසා රජයට ආදායම අඩුවන බවත් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට ඒ සම්බන්ධයෙන් විසදුම් අවශ්‍ය බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සදහන් කළහ.

රජවරු එකසිය ගණනක් පාලනය කරපු රටක් බවත් දොරටු පාලකයෙක් හා හොරු හත් දෙනෙක් පාලන කළ රටක් බවත් අවුරුදු 75ක් නිදහස් ලැබුවා කියමින් පාලනය කරන රටක් බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සදහන් කළහ.

මෙම බංකොලොත් වු රට ගොඩනැගිය හැකි බවත් නිධානයක් උඩ ඇවිදිමින් සිටින බවද සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ පනතට අදාල නියමයන් සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු විවාදය අමතමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය මේ බව සදහන් කළහ.

Loading

RSS