ඩොලරයේ මිල විශාල ලෙස ඉහළට.!

අද (21) දින මහ බැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකයට අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල සහ විකුණුම් මිල ඉහළ ගොස් ඇත.

අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 318.72 ක් ලෙසත් අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 331.98 ක් ලෙසද සටහන්ව ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close