තත්ත්වය අවදානම්.. පානීය ජලයට ලවණ මිශ්‍ර වීම ගැන අනතුරු අඟවයි.!

මේ දිනවල පවතින අධික උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ මාතර නිල්වලා ගඟේ ජල මට්ටම පහළ යමින් ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ගංගා ජලයට ලවණ මිශ්‍ර වීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බව ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

ගංවතුර බැස යාමට බාධකයක් වී ඇති බවට ගොවි සංවිධාන වලින් නැගුණ විරෝධතා මත නිල්වලා ගඟේ ඉදිකර තිබූ ලවණ බාධකයන් යම් ප්‍රමාණයකින් ඉවත් කිරීමත් සමඟ එම ලවණ ජලය ගංගා ජලය සමඟ මුසු වන බවට සැක මතුව ඇති බවද එම මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

යම් හෙයකින් නිල්වලා ගඟට මුසු වන ලවණ ඉහළ ජලධාරා ප්‍රදේශ වෙත ගලා ගියහොත් පිරිපහදු කිරීම සඳහා ලබා ගන්නා ජලයට ලවණ මිශ්‍ර වීමෙන් පානීය ජලයට එය මිශ්‍ර වීමේ හැකියාවක් පවතින බව නිලධාරීන්ගේ අදහස වී ඇත.

පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය තවදුරටත් පැවතියහොත් ඒ තුළින් ඇතිවිය හැකි තත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බවද එම මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close