පොලීසියෙන් රියදුරන්ට දැනුම්දීමක්.!

රථ වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමක් ගැන පොලීසිය විසින් රියදුරන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක් කර ඇත.

එළඹෙන (19) වන ඉරිදා දින සවස පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩාංගණයේදී රණවිරු දින සැමරුම් උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

එදින සවස 3.00 සිට පොල්දූව හංදිය සහ කියැන්හෑම් හංදියෙන් පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයට ඇතුළු වීමේ මංතීරුව සහ පිටවීමේ මංතීරුව වසා තැබෙන අතර රියදුරන්ට පහත විකල්ප මාර්ගයන් භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය දැනුම්දීමක් කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close