අත්ලාන්තික් සාගරයේ ප්‍රබල භූකම්පනයක්.!

උතුරු අත්ලාන්තික් සාගරයේ රික්ටර් මාපාංක 6.4ක ප්‍රබල භූකම්පනයක් හටගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම භූකම්පනය උතුරු අත්ලාන්තික් සාගරයේ කිලෝ මීටර් 10ක් පමණ ගැඹුරින් හටගෙන ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

විදෙස් මාධ්‍ය තවදුරටත් වාර්තා කළේ, මෙම භූකම්පනයේ බලපෑම හේතුවෙන් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර නොමැති බවයි.
 

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close