ජපානයේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්.!

ජපානයේ ෆුකුෂිමා ප්‍රාන්තයේ වෙරළට ඔබ්බෙන් රික්ටර් මාපක 6.0 ක භූමිකම්පාවක් ඇති වූ බව ජපාන කාලගුණ විද්‍යා ඒජන්සිය (JMA) සදහන් කරයි.

කිලෝමීටර් 40 ක් ගැඹුරින් මෙම භූමිකම්පාව ඇති වූ බවත් භූමිකම්පාවෙන් පසු හානි හෝ තුවාල පිළිබඳව වාර්තා නොමැති බවද ජපාන කාලගුණ එජන්සිය සදහන් කරයි.

භූමිකම්පාව හේතුවෙන් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර නොමැති බවද ජපාන කාලගුණ එජන්සිය සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close