අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්.!

පසුගිය 2022 වර්ෂයට අදාළ උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close