බිත්තර මිල 16% කින් පහලට.!

ලංකා සතොස නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබුනේ අද [02] මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා සතොස අලෙවිසැල් වලින් ආනයනික බිත්තර අඩු මිලට ලබාගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇති බවයි.

ඒ අනුව බිත්තරයක මිල සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 36 ක් ලෙසයි.

මේ දක්වා ලංකා සතොස බිත්තරයක් අලෙවි කළේ රුපියල් 43කට වන අතර ආනයනික බිත්තරයක නව මිල ලෙස රුපියල් 36ක් දක්වා තිබේ.

මෙම මිල සංශෝධනය අනුව පාරිභෝගිකයන්ට එක් බිත්තරයකින් රුපියල් 7ක ලාභයක් හිමිවනු ඇත.

Loading

RSS