මැතිවරණ කොමිසමෙන් ප්‍රකාශයක්.!

2024 වසර භාගයේදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට ව්‍යවස්ථානුකූලව නියමිත බවත් ඒ සදහා මේ වනවිට මූලික කටයුතු සුදානම් කර අවසන් බවද මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි.

රුපියල් කෝටි දහසක මුදලක් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා පසුගිය අයවැයෙන් වෙන්කර ඇති බවත් අවශ්‍ය වුවහොත් තවත් මුදල් ලබා ගැනීමට හැකි බවද එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක සදහන් කරයි.

මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා සිදුකෙරෙන කටයුතු පිළිබඳව සියලු සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් අවශ්‍යකරන ලිපිද්‍රව්‍ය ඇතුලු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මේ වන විටත් කටයුතු කරමින් සිටින බවද අධ්‍යක්ෂවරයා සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close