මැ.කෝ වැඩ අරඹයි.. පත්වීම් සියල්ල අවලංගු කරයි.!

ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නීති විරෝධීව ලබාදී ඇති පත්වීම් වහා අවලංගු කරන ලෙස සියලු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

මේ වනවිට පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දමා ඇතත් පළාත් පාලන මැතිවරණ නීතිය මේවන විට බලාත්මක වීම හේතුවෙන් මැතිවරණ කොමිසම විසින් එම තීරණය ගෙන ඇත.

මැතිවරණ පනත අනුව මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් ,අපේක්ෂකයෙක් මෙන්ම කණ්ඩායමක් ප්‍රවර්ධනය නොවන සේ කටයුතු කළයුතුව ඇතත් පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් විසින් පළාත් පාලන ආයතන වල සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමට හිටපු පළාත් පාලන නියෝජිතයන් හා පළාත් පාලන මැතිවරණයට නාම යෝජනා බාරදී ඇති අපේක්ෂකයන්ට පත්වීම් ප්‍රධානය කර ඇතිබවට මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් එසේ ලබා දී ඇති සියලු පත්වීම් වලංගු කරන ලෙසට පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට දැනුම් දුන් බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close