උසස් පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරයි.!

පසුගිය 2021/2022 වර්ෂයේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව www.doenets.lk වෙබ් අඩවිය හරහා උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබාගත හැක.

මෙවර නැවත සමීක්ෂණය සඳහා විභාගයට පෙනී සිටි අපේක්ෂකයින් 27,012 දෙනෙකු අයදුම් කර ඇති බව සදහන් කළේය.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close