සාමාන්‍ය පෙළ විභාග පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දිනය දැනුම්දෙයි.!

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ, 2022 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ සෞන්දර්ය විෂයයන්හි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ එළඹෙන අගෝස්තු මස 02 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන බවයි.

ඒ අනුව එළඹෙන අගෝස්තු මස 02 වැනිදා සිට 12 වැනිදා දක්වා සෞන්දර්ය විෂයයන්හි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

සියලුම පාසල් සහ පෞද්ගලික අයැදුම්කරුවන්ගේ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර තැපැල් මගින් ලැබීමට සළස්වනු ඇති බවත් වැඩිදුර විමසීම් 1911 සෘජු දුරකතන අංකය ඔස්සේ සිදුකළ හැකි බවද දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Loading

RSS