ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ වෙනසකට සියල්ල සුදානම්.!

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔක්ටේන් 92 සහ 95 පෙට්‍රල්, 500 PPM ඩීසල් ඇතුළු විවිධ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන බෙදාහැරීම සඳහාවූ ගිවිසුමට සයිනොපෙක් සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය අද (14) දින අත්සන් තබා ඇත.

ඉන්ධන ආනයනය, ගබඩා කිරීම සහ අලෙවිය ඇතුළත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා සයිනොපෙක් සමාගම ඩොලර් මිලියන 100ක් ආයෝජනය කර ඇති අතර ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පෞද්ගලික ඉන්ධන අලෙවිසැල් 150ක් මේ සදහා සම්බන්ධ වේ.

ආයෝජන මණ්ඩල පනතේ අංක 17 ප්‍රකාරව සයිනොපෙක් එනර්ජි ලංකා (Sinopec Energy Lanka) ආයතනයේ අධීක්‍ෂණය යටතේ වසර 20ක කාලයක් ලංකාව තුළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close