රන් මිල ගණන් තවත් ඉහළට.!

අද (18) දිනයේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රන් මිල ගණන් තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති බව කොළඹ හෙට්ටිවීදිය රන් ව්‍යාපාරිකයන් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 163.850ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 178.700ක් ලෙසද සටහන් ව ඇති බව කොළඹ හෙට්ටිවීදිය රන් ව්‍යාපාරිකයන් සදහන් කරයි.

තවද කැරට් 21 රන් පවුමක මිල රුපියල් 156.400ක් ලෙසත් රන් අවුන්සයක මිල රුපියල් 633.146ක් ලෙසද සටහන්ව ඇති බවද රන් ව්‍යාපාරිකයන් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close