ජුලි මහා වැඩ වර්ජනය අදයි.!

අද (08) දිනයේ සහ හෙට (09) දිනයේ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් රාජ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති 200කට අධික සංඛ්‍යාවක් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට සැලසුම් කර ඇත.

මිනින්දෝරු, ග්‍රාම නිලධාරී, සංවර්ධන නිලධාරි, තැපැල් ඇතුළු රාජ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති රැසක් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා එක්වන බව රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ සම කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි සඳහන් කරයි.

රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පැවසුවේ විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ට පමණක් ලබාදී ඇති රුපියල් 25,000ක දීමනා ඉහළ නැංවීම සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින්ට ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට සැලසුම් කර ඇත.

පසුගිය 1980 වැඩ වර්ජනයෙන් පසුව රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන දැවැන්තම වැඩ වර්ජනය මෙය බව වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ සභාපති සුමිත් කොඩිකාර සඳහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close