රටේ සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින්ට විශේෂ නිවේදනයක්.!

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා පඩි රහිත නිවාඩු ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නිවේදනය කර ඇත.

එලෙස අදාළ නිවාඩු ලබාගැනීමේදී රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හෝ විශ්‍රාම වැටුපට කිසිඳු බාධාවක් ඇති නොවන බවද රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ සදහන් වේ.

එලෙස පඩි රහිත අදාළ නිවාඩු ලබාගන්නා රාජ්‍ය සේවකයින්ට විදේශගතවීමට හෝ මෙරට රැඳීසිටීමට අවස්ථාව උදාවන බවද චක්‍රලේඛයේ තවදුරටත් සදහන් වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close