රජයේ විධායක නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයකට සැරසෙයි.!

වැටුප් හා දීමනා ගැටලුවට පිළිගත හැකි විසඳුමක් එළඹෙන (31) වන දිනට පෙර ලබාදිය යුතු බව රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව සඳහන් කරයි.

රජය විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් ලබාදීමට කටයුතු නොකළහොත් අප්‍රේල් පළමු සතියේ දින දෙකක් ඇතුළත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව එම කමිටුවේ සභාපති එච්.ඒ.එල්. උදයසිරි සඳහන් කරයි.

රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රධාන වෘත්තිය සමිති 18ක් රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුවට අයත් බවද එම කමිටුවේ සභාපතිවරයා තවදුරටත් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close