හමාස් සංවිධානයේ ප්‍රධාන නායකයෙක් මරුට.!

හමාස් සංවිධානයේ ප්‍රධාන නායකයෙක් ලෙස සැලකෙන මර්වාන් ඉසා ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව අමෙරිකාව සදහන් කරයි.

ගුවන් ප්‍රහාරයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ වඩාත් ජ්‍යේෂ්ඨතම හමාස් නායකයා මර්වාන් වන අතර ඔහු හමාස් සංවිධානයේ නියෝජ්‍ය හමුදා ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

එම මරණය සම්බන්ධයෙන් හමාස් සංවිධානය මෙතෙක් කිසිවක් නිවේදනය කර නොමැති අතර නුසේරත් සරණාගත කඳවුර අභ්‍යන්තරයේ වූ හමාස් උමං පද්ධතියකට එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් මර්වාන් ඉසා ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

Loading

RSS