හම්බන්තොට ගෑස් කාන්දුවක් ගැන පැමිණිලි ගොඩයි.!

සමාගම් දෙකකට අයත් ගෑස් ගබඩා හම්බන්තොට වරාය පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති අතර එම ගෑස් පර්යන්තයෙන් ගෑස් ගදන් නිකුත් වුණු බවට අවට සිටින ජනතාව සදහන් කරයි.

මෙම විශාල ගෑස් ටැංකි වලින් සිදුවන ගෑස් කාන්දු සම්බන්ධයෙන් අවට සිටින ජනතාව පැමිණිලි කර ඇති අතර ජනතාව සදහන් කරන්නේ එලෙස සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලිය යුතු බවයි.

ජනතාව විසින් කරන ලද පැමිණිලි මත පරීක්ෂාවක් සිදු කළ බවත් එහි ගෑස් කාන්දුවක් සිදු නොවන බවට වාර්තාවෙන් හෙළිදරව්වක් වු බවද හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සඳහන් කරයි.

ගෙන්වන ⁣ලද එම ගෑස් වල ගඳ නැසීමට යොදන රසායනික ද්‍රව්‍ය එක් කිරීමේදී කුඩා අංශුවක් පිටතට පැමිණිය හොත් විශාල වපසරියක පැතිරෙන බවද ගෑස් සමාගම ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close