ඉන්දියාව ඉතිහාසයේ විශාලතම අයිස් තොගය අල්ලයි.ගැනුම්කරු ලංකාවේ.!

ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 12000 ක වටිනාකමින් යුතු අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 2500 ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඉන්දීය නාවික හමුදාව සමත් වී ඇත.පාකිස්තානයේ සිට ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය ඉන්දියාවට හා ශ්‍රී ලංකාවට බෙදා දීමට සූදානම් කර තිබී ඇත.

පාකිස්තානයේ ඇසුරුම් කරන ලද මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය විශාල නාවික යාත්‍රාවක් මගින් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබියදී කේරලය අසල මුහුදේ දී අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි විය.මේ මත්ද්‍රව්‍ය තොගය ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ අත්අඩංගුට ගත් විශාල ම මත්ද්‍රව්‍ය තොගයයි.

මත්ද්‍රව්‍ය සමග අත්අඩංගුවට ගත් පාකිස්තාන ජාතිකයා පාපොච්චාරණය කරන ලද්දේ මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රවාහනය කිරීමෙන් අනතුරුව, කොටසක් ලංකාවේ සිට නැවත ඉන්දියාවට ප්‍රවාහනය කිරීමට සුදානම් කර තිබූ බවයි.අත්අඩංගුවට ගත් පාකිස්තාන ජාතික සුබේර් දෙරක්ෂ්ශන්දේ ඉන්දියානු පොලිස් භාරයේ සිටී.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close