රථ වාහන 1000ක් ගෙන්වීමට අවසර.!

රටේ තිබෙන විනිමය ප්‍රශ්නයත් සමග වාහන ගෙන්වීම නතර කළ නමුත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා භාවිත කරන රථ වාහන 1000ක් පමණක් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදී ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සදහන් කරයි.

ලබාදී ඇති නිර්නායකයන්ට අනුව මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවන බවත් සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා බස් 250ක් සහ වෑන් 750ක් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ගත් බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් සදහන් කළේ,

” සංචාරක කර්මාන්තයේදී අවුරුදු 6කට වඩා පැරණි වාහන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් අපේ තියෙන වාහන ටික පැරණි වේගෙන එනවා. තියෙන වාහන ප්‍රමාණය මදිවෙලා තියෙනවා. ඒ නිසයි සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වාහන ගේන්නේ.”

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close