ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ගෞතම් ගාම්භීර්.!

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් එම ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇත.

ඒ අනුව හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ගෞතම් ගාම්භීර් වසර තුන හමාරක කාලයක් සදහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත්කර ඇත.

ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ගෞතම් ගාම්භීර් මෙම මස අගදී ඉන්දීය කණ්ඩායම සමග ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close