සැත්කම් සදහා භාවිත කරන තවත් නිර්වින්දන එන්නත් තොගයක් මෙරටට.!

රෝහල්වල සිසේරියන් සැත්කම් ඇතුළු සැත්කම් සඳහා භාවිත කරන අර්ධ නිර්වින්දන එන්නත් 30,000 ක් මෙරටට ආනයනය කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක සදහන් කරයි.

භාවිතයෙන් ඉවත් කළ එම නිර්වින්දන එන්නත් වෙනුවට මෙම එන්නත් ආනයනය කළ බවත් ඒ හරහා ඖෂධ හිඟය සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරී යනු ඇති බවද අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක සදහන් කරයි.

ආනයනය කළ අර්ධ නිර්වින්දන එන්නත් 30,000 ක් මේ වනවිට දිවයින පුරා ශල්‍යාගාර පවතින සියලු රජයේ රෝහල් වෙත බෙදාහැරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බවද අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක සදහන් කරයි.

Loading

RSS