නිර්වින්දන ඖෂධ භාවිතයෙන් ඉවත් කරයි.!

නිර්වින්දන ඖෂධ භාවිත කර සැත්කම් සිදුකළ කාන්තාවන් කිහිපදෙනෙකු මියයාම ඇතුළු ගැටලු රැසක් හේතුවෙන් නිර්වින්දන ඖෂධ දෙක භාවිතයෙන් ඉවත් කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක සදහන් කරයි.

එම නිර්වින්දන ඖෂධ වෙනුවට වෙනත් නිර්වින්දන ඖෂධයක් ආනයනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එම ඖෂධ තොගය හෙට (13) දිනයේ දිවයිනට ලැබෙන බවද අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක සදහන් කරයි.

Loading

RSS