දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධන හඳුන්වාදීමට අනුමැතිය.!

නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස්කර ඇති පනත් කෙටුම්පත සඳහා නීතිපතිවරයාගේ නිෂ්කාශනයද හිමිව ඇති බව කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන සදහන් කරයි.

නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස්කර ඇති දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධන හඳුන්වාදීමට අදාළව පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළකිරීමට සහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල, විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදල, පාරිතෝෂිත අරමුදල් සහ ඒ හා සමාන අරමුදල් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීමෙන් උපයන ආදායම මත අය වන ආදායම් බදු අනුපාතය වෙනස් කිරීමට දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධන හඳුන්වාදීමට ජුනි මස (28) වනදා පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිව ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close