ජනතාව වෙනුවෙන් අලුත්ම රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දෙනවා.!

නව ආණ්ඩුවක් යටතේ සංවර්ධන බැංකුවක් පිහිටුවා ගොවි ජනතාවට අඩු පොළියට ණය ලබාදෙන බව ජාතික ජන බලවේග පක්ෂයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක සඳහන් කරයි.

රටේ වැඩිහිටි ගොවි ජනතාව බලාගැනීමේ වගකීම ආණ්ඩුවට තිබෙන බැවින් ගොවි ජනතාව සඳහා කෘෂි රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක තවදුරටත් සදහන් කළේ,

” ලෝකයේ කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු වුණු රටවල් කිහිපයක් තිබෙනවා. තායිලන්තය, වියට්නාමය, චීනය, ඉන්දියාව මේ සෑම රටකම සංවර්ධන බැංකුවක් තිබෙනවා. අපි දියුණු සංවර්ධන බැංකුවක් ආරම්භ කරනවා ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය මූලික මුදල් අඩු පොලී අනුපාතිකයකට ලබාදෙන්න.

ඊළඟට වැඩිහිටි ගොවී ජනතාව බලා ගැනීමේ වගකීම තිබෙන්නෙත් ආණ්ඩුවට. ඒ ගොවි ජනතාව සඳහා කෘෂි රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනවා. ඒ ගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ වැඩ කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්වුණාම යැපීමට සමත් ආධාර මුදලක් ලබා දෙනවා.”

හිඟුරක්ගොඩදී පවත්වන ලද ගොවිජන රැළියක් අමතමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මේ බව සඳහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close