හිටපු සභාපති ජනකගේ පෙත්සමට අධිකරණයෙන් නියෝගයක්.!

හිටපු සභාපති ජනක රත්නායක ඇතුළු පිරිසක් විසින් විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ තීරණය බල රහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් සලකාබැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දින නියම කර ඇත.

අද (17) දින විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමේ තීරණය බල රහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවු අතර එහිදී විනිසුරු මඩුල්ල එම පෙත්සම් සලකාබැලීම එළඹෙන (19) වනදා කැඳවන ලෙසට නියම කර ඇත.

එම පෙත්සම්කරුවන් සදහන් කළේ, විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට මෑතකදී විදුලිබල මණ්ඩලය ගත් තීරණය සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ විධිමත් අවසරයක් ලැබී නොතිබූ බවත් සංශෝධනය කිරීම හේතුවෙන් මූලික මිනිස් අයිතීන් උල්ලංඝනය වන බවයි.

Loading

RSS