කාලගුණය අවදානම්.!

අද (05) දිනයේ තද සුළං සහ මුහුද රළුවීම සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ, ත්‍රිකුණාමලය සිට කන්කසන්තුරය, මන්නාරම, පුත්තලම, කොළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ ගැන සැලකිලිමත් වන ලෙසයි.

එලෙස මුහුද රළුවීමත් සමග මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී 60 – 70 දක්වා වැඩි විය හැකි බවත් මුහුදු රළ උස මීටර් 2.5 – 3ත් අතර ඉහළ යා හැකි බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් සදහන් කළේ, පවතින එම තත්ත්වයත් සමග එම මුහුදු ප්‍රදේශවල යාත්‍රා කිරීම අවදානම් බැවින් ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි.

Loading

RSS