කෙහෙළියගේ අලුත්ම සෙල්ලමක් හෙළිවෙයි.!

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල උසාවියට ගෙන ඒම සදහා බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ දරුවන් ප්‍රවාහණය කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල පරිත්‍යාග කර ඇති වෑන් රථය බවට ලැබුණු පැමිණීල්ලක් සම්බන්ධව රහස් පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ උවමනාව මත හිටපු අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල උසාවියට ගෙන ඒම සදහා මෙම වෑන් රථය යොදාගෙන ඇති බවට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව රහස් පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

වෑන් රථය ළමුන් හැර රැඳවියන් ප්‍රවාහණය කිරීමට කිසිසේත්ම යොදා නොගත යුතු බව එම වෑන් රථය බන්ධනාගාරයට පරිත්‍යාග කිරමේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල කොන්දේසි පනවා ඇත.

එහෙත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල පැනවු කොන්දේසි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ උවමනාව මත උල්ලංඝනය කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close