කොත්තු සහ රයිස් මිල අඩු කරයි.!

හෙට (05) සිට කොත්තු සහ රයිස් මිල අඩු කරන බවත් එහි මිල අඩු වීමේ ප්‍රතිශතය රටේ ජනතාවට දැණෙන ප්‍රමාණයක තිබිය යුතු බවත් සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් සදහන් කරයි.

ගෑස් මිල ගණන් අඩු කිරීමේ වාසිය රටේ ජනතාවට ලබාදීම සදහා කොත්තු සහ රයිස් මිල අඩු කරන ප්‍රතිශතය හෙට (05) දින පෙරවරුවේ ප්‍රකාශ කරන බවද සභාපති අසේල සම්පත් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close