කුරුණෑගලට නව වැඩබලන නගරාධිපති පත් කරයි.!

කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිව සිටි තුෂාර සංජීව විතාරණ එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර අද්මිරාල් ඔෆ්ද ප්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩ පියවර ගත්තේය.

අනතුරුව වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ අද (23) දින එම පුරප්පාඩුව සදහා නගරාධිපති තනතුරේ වැඩ බැලීමට සුමිත් කුමාර උඩවාසලගේ පත් කළේය.

කුරුණෑගල නගරාධිපති තනතුරේ වැඩ බැලීම සඳහා පත් කරන ලද සුමිත් කුමාර උඩවාසලගේ කුරුණෑගල නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේය.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close