කුසල් මෙන්ඩිස්ට දඩුවම්.!

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සලය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක කුසල් මෙන්ඩිස්ට දඩ මුදලක් හා අසාදු ලකුණු ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

බංගලදේශ කණ්ඩායම සමග පැවති අවසන් එක්දින තරඟය අවසානයේ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් අතට අත දෙන අවස්ථාවේ විනිසුරුවන්ට බැණ වැදීම හේතුවෙන් මෙම දඬුවම පනවා ඇත.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක කුසල් මෙන්ඩිස්ට අවසන් එක්දින තරගයේ තරග ගාස්තුවෙන් සියයට 50ක දඩ මුදලක් සහ අසාදු ලකුණු තුනක් ලබාදී ඇත.

Loading

RSS