භූගත ආයුධ ගබඩාවක් හමුවෙයි.!

වළ දමා තිබූ භු ගත යුද උපකරණ ගබඩාවකින් පුද්ගල නාශක බිම් බෝම්බ සහ උණ්ඩ තොගයක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය නිලධාරීන් විසින් කරදියනාරු ප්‍රදේශයේදී සොයාගෙන ඇත.

පසුගිය යුද සමයේ භාවිතා කිරීම සදහා එල්ටීටීඊ ත්‍රස්තවාදීන් විසින් අඩි අටක පමණ ගැඹුරින් මෙම පුද්ගල නාශක බිම් බෝම්බ සහ උණ්ඩ වල දමා තිබියදී හමුවු බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව 07.62 mm × 39 ප්‍රමාණයේ ජීව උණ්ඩ 19,930 ක්, පුද්ගල නාශක බිම් බෝම්බ (ජොනි බට්ටෝ) 299ක් සහ එම ඩෙටනේටර් 38 ක් වල දමා තිබියදී හමුවු බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close