ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් ගෑස් සදහා මිල සුත්‍රයක්.. මිල ගණන් වෙනස් වෙයි.!

වෙළෙඳපොළේ ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලට සාපේක්ෂව ලාෆ් ගෑස් මිල ගණන් ඉහළ අගයක පවතින බැවින් ලිට්‍රෝ ගෑස් සහ ලාෆ් ගෑස් මිල ගණන් සමාන වන පරිදි මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට පියවර ගන්නා බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු සදහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලාෆ් ගෑස් සමාගම සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති බවත් එය ඉදිරි සතිය තුළ මිල සංශෝධනය පිළිබඳ එකඟතාවක් ලබාදීමට ලාෆ් ගෑස් සමාගම පොරොන්දු වී තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ලාෆ් ගෑස් සදහා මිල සූත්‍රය හඳුන්වා දීම හරහා ඉදිරියේදී ලිට්‍රෝ ගෑස් සහ ලාෆ් ගෑස් මිල ගණන් සමාන වන බවද අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close