ජනතාවට අනතුරු ඇගවීමක්.. “ලොඩියා” සත්ත්වයා ව්‍යාප්ත වෙයි.!

“ලොඩියා” නැමති මත්ස්‍ය විශේෂය නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේ සිටි දකුණු මුහුදු තීරය දක්වා ව්‍යාප්ත වී ඇති බව ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය රවී ජයවර්ධන සදහන් කරයි.

මෙම “ලොඩියා” නම් ජීවියා මිනිස් සිරුරේ දැවටීම හේතුවෙන් මාරාන්තික තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි බවත් ජූලි මස සිට සැප්තැම්බර් මස දක්වා මෙම සත්ත්වයා දැකගත හැකි බවද ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය රවී ජයවර්ධන සදහන් කරයි.

කුඩා බැලුනයක් ආකාරයට මෙම සත්වයා දිස්වන බවත් උදර ප්‍රදේශයේ දිගු නූලක් වැනි ග්‍රාහිකා පවතින බවත් මිනිසාට මෙම සත්ත්වයා සපර්ශ වීමෙන් ආසාත්මිකතාවක සිට කම්පන තත්ත්වයක් කරා වැඩි වීමට ඉඩ ඇති බවද විශේෂඥ වෛද්‍ය රවී ජයවර්ධන සදහන් කරයි.

මිනිසාට මෙම සත්ත්වයා සපර්ශ වීම හරහා ස්නායු පද්ධතිය, හෘදය වස්තුව හා ශ්වසන පද්ධතිය බලපෑමකට ලක් විය හැකි බවද ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය රවී ජයවර්ධන සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close