ණය පොලී අනුපාත සම්බන්ධයෙන් මහජන බැංකුව විශේෂ තීරණයක් ගනී.!

පොලී අනුපාත ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව දැනට නිකුත් කර ඇති ණය සඳහා 15.5% දක්වා පොලී අනුපාත ඉහළ දැමීමට මහජන බැංකුව පසුගිය 30 වැනිදා තීරණය කරනු ලැබුවේය.

කෙසේ වෙතත් මහජන බැංකුව ණය පොලී අනුපාත 15.5% දක්වා ඉහළ දැමීමට ගත් තීරණය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

පසුගිය 20 වැනිදා සිට ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔවුන් මේ වන විට නිකුත් කර ඇති ණය සඳහා වන පොලී අනුපාත 15% ක උපරිමයක් දක්වා ඉහළ දැමීමට පියවර ගෙන තිබුණේය.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close