විදුලි උත්පාදනයට ජලය නෑ.. මහවැලි අධිකාරියෙන් දැනුම්දීමක්.!

විදුලි උත්පාදනය සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය ජලාශවල නොමැති බව මහවැලි අධිකාරිය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව ජල විදුලි උත්පාදනයට දැඩි බාධාවක් මතුව ඇති බවද බලශක්ති අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

Loading

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close