කතානායක මහින්ද යාපාට විරුද්ධව ජාත්‍යන්තරයට පැමිණිලි.!

වත්මන් පාර්ලිමේන්තු කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනට චෝදනා කරමින් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී පිරිසක් ජාත්‍යන්තර ආයතන දෙකකට ලිඛිත පැමිණිය යොමු කර ඇත.

පසුගියදා පැවති පාර්ලිමේන්තුව සැසිවාරයේදී කථානායකවරයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී බවට චෝදනා කරමින් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් එම ලිපිය යොමුකර ඇත.

එම ක්‍රියාව තුළින් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානි වූ බව සදහන් කරමින් අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය හා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය පාර්ලිමේන්තු සංගමයට එම ලිඛිත පැමිණිලි ගොනු කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close