ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයේ විමර්ශන වල ප්‍රගතිය අධිකරණයට.!

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කළ ප්‍රකාශයේ විමර්ශන වල ප්‍රගතිය අද (27) දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට වාර්තා කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කළ ප්‍රකාශය නීතීපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ අධ්‍යනය කර නීතීපතිවරයාගේ උපදෙස් මත විමර්ශන වල ප්‍රගතිය අධිකරණයට වාර්තා කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close