මෛත්‍රීට වැඩ වරදී.. අධිකරණයෙන් තහනම් නියෝගයක්.!

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයේ කටයුතු කිරීම වළක්වාළමින් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට කොළඹ දිසා අධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග යොමුකළ පැමිණිල්ලට අදාළව කොළඹ දිසා අධිකරණය මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

Loading

RSS