බැසිල්ගෙ කියපු මල්වානේ මන්දිරය රජයට පවරා ගනී.!

“මල්වාන මන්දිරය” රජයේ දේපළක් බවත් එය රාජ්‍ය දේපළක් බව නොදැන අරගල කාලයේදී ගිනිතබා ඇති බවද අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කරයි.

ජාතික ජන බලවේගය නායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුකළ ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මේ බව සදහන් කරයි.

“මල්වාන මන්දිරය” හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් වන බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් ඉදිකළ බවට රටේ ප්‍රසිද්ධියට පත්වූ නමුත් එම හිටපු ඇමැතිවරයා ඊට හිමිකම් පෑමක් සිදුකර නැති බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

එම සියලුම දේපළ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ තවදුරටත් සදහන් කළේ,

“මල්වාන දේපළවලට කිසිම පාර්ශ්වයක් හිමිකම් නොකියන බව පුවත්පත් හරහා දැනගත් විට මම එය අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඊට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා. එම ක්‍රියාවලිය සෙමින් ඉදිරියට යනවා. එය අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීමට නියමිතයි. අවාසනාවකට අරගලයේ ක්‍රියාකාරීන් එයට ගිනි තැබුවේ එය දැන් රජයේ දේපලක් බව නොදැන විය හැකියි.”

Loading

RSS