හෙට දුම්රිය ගමන්වාර 25ක් අවලංගුයි.!

නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (30) මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 25 ක් අවලංගු කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ සිදු කෙරෙන අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම අපහසුතාව බවයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධීකාරිවරයා කියා සිටියේ.

මේ හේතුවෙන් කොළඹ වැල්ලවත්ත කොටසේ ධාවන කටයුතු සිදු වන්නේ තනි මාර්ගයක වන අතර ඇතැම් අවස්ථාවලදී දුම්රිය ගමන්වාර අවලංගු කිරිමට ද සිදු විය හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

RSS