ආණ්ඩුවේ රැස්වීම් සීමා කරන්න නියෝගයක්.!

කඩිනම් අවශ්‍යතාවක් නොමැති සමහර කාර්යයන් සඳහා සතියේ දින දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පවත්වන රැස්වීම් වලට සහභාගි වීමෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සාමාන්‍ය කටයුතු වලට බාධා පැමිණ ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එන්.රංජිත් අසෝක සදහන් කරයි.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සාමාන්‍ය කටයුතු වලට බාධා පැමිණීම හේතුවෙන් කාර්යාලීය කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගතවන බවද පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එන්.රංජිත් අසෝක සදහන් කරයි.

මාර්ගගත රැස්වීම් පැවැත්වීමේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල රාජකාරි කටයුතු වලට බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන පරිදි මහජන දිනය හැර වෙනත් දිනයක් යොදා ගන්නා ලෙසද පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එන්.රංජිත් අසෝක සදහන් කරයි.

එම රැස්වීම් පිළිබඳව අවම වශයෙන් සතියකට පෙර නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දීමට පියවර ගන්නා ලෙස සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් රංජිත් අසෝක විසින් යොමුකළ ලිපියක මේ බව සදහන් කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close