නව ජංගම යෙදුම් මෘදුකාංගයක් හදුන්වා දෙයි.. මුලින්ම කොළඹට.!

ඡායාරූප ගැනීම, භූ සිතියම් ගැනීම හා හඬ පටිගත කිරීමේ පහසුකම් ද සහිත නව ජංගම යෙදුම් මෘදුකාංගයක් (Mobile App) සුභසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය විසින් හඳුන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව ක්ෂේත්‍ර තොරතුරු එක් රැස් කිරීම කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා ජංගම යෙදුම් මෘදුකාංගය මඟින් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇති බවද සුභසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

මේ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක “අස්වැසුම” සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ වැඩසටහනේ දෙවන අදියරේ තොරතුරු සංගණනය ජූලි (15) සිට (30) දක්වා සිදු කෙරෙන බව සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close