ඉල්ලීම් මුල්කරගෙන ජාතික රෝහලේ විරෝධතාවක්.!

කොළඹ ජාතික රෝහලේ රාසායනාගාර කටයුතු පවත්වා ගැනීමට බාධා වන අයුරින් ඇතැම් නිලධාරීන් අනවශ්‍ය ලෙස මැදිහත් වීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 5ක් මුල් කර ගනිමින් විරෝධතාවක් ආරම්භ කර ඇත.

කොළඹ ජාතික රෝහලේ රසායාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන් මෙම විරෝධතාව ආරම්භ කර ඇති බවත් ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයාගේ නිල කාමරය ඉදිරියේ මෙම විරෝධතාව පවත්වා ඇති බවද වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ සංගමය සභාපති රවී කුමුදේශ් සඳහන් කරයි.

පසුගිය සතියේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරල්වරයා සමග ඇති කරගත් එකඟතාවට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබූ වර්ජනය අත්හිටවුව දඑම එකඟතා ක්‍රියාත්මක නොවීමට එරෙහිව වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයින් ඇතුළු සියලු රසායනාගාර සේවා කාර්යමණ්ඩලය විරෝධතාවට එක්ව ඇත.

අනතුරුව ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා හෙට (20) දිනයේ දහවල් 12:00ට ඇතිකරගත් එම එකඟතා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට එකග වු බවත් ඒ අනුව විරෝධතාවයේ නිරත පිරිස විසිර ගිය බවද සභාපතිවරයා සදහන් කරයි.

Loading

RSS