ආනයන සීමා තවත් ලිහිල් කිරීම ගැන මහ බැංකු අධිපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්.!

රට තුළ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟතාවකින් තොරව පාරිභෝගිකයින්ට ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇති බවත් ආනයනය සීමා ලිහිල් කර ඇති බවද මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ සදහන් කරයි.

ඉදිරියේදී තවදුරටත් ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් රට තුළ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යයක හිඟයක් නැති බවත් ඉන්ධන සහ ගෑස් මිල ගණන් පහළ යමින් පවතින බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා සදහන් කරයි.

රටේ ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත්වීම වසරේ දෙවන අර්ධයේදී දැකගත හැකි බවත් එය ඉදිරියට එලෙසම පවතිනු ඇති බවට නිර්ණය කරන බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා සදහන් කරයි.

විදෙස් නාලිකාව සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී මහ බැංකු අධිපතිවරයා තවදුරටත් සදහන් කළේ,

“සියලුම දත්ත මගින් පෙන්වා දෙන්නේ පාරිභෝගිකයින්ගේ විශ්වාසය නැවත ඇතිවී ඇති බවයි. ඒ වගේම රුපියල මේ වසරේ ගතවු කාලයේදී ශක්තිමත් වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ඔබට දැක ගත හැකියි කොටස් වෙළඳපොළ මිල දර්ශකය ඉතා ධනාත්මක ලෙස පවතිනවා.

ඒ නිසා පාරිභෝගිකයින්ගේ රුචිකත්වය ඉහළ යාමත් සමග ඉල්ලුමද දැන් ඉහළ යමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත්වීම වසරේ දෙවන අර්ධයේදී දැක ගත හැකි අතර එය ඉදිරියටම එලෙසම පවතිනු ඇති බවට අපි සිතනවා.”

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close