තවත් ලේකම් කාර්යාලයක මහජන සේවාවන් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි.!

එළඹෙන ජුලි (28) වනදා සිට ජූලි (31) දෙදින තුළ වරාය, නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින වෙළෙඳ නාවික ලේකම් කාර්යාලයේ මහජනතාවට සාමාන්‍ය සේවා සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

එම කාර්යාලය දැනට කොල්ලුපිටිය, අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ අංක 53 දරණ ස්ථානයේ තාවකාලිකව පවත්වාගෙන යන බැවින් කොළඹ 10, මරදාන පාර, ටෙක්නිල් හන්දිය, අංක 79 යන ලිපිනයේ පිහිටි ගොඩගිලි පරිශ්‍රයකට ගෙන යෑමට නියමිත බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වරාය, නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ, හදිසි සේවාවන් මාර්ගගත ක්‍රමයට පවත්වාගෙන යනු ලබන බවත් ඒ සඳහා පහත විද්‍යුත් ලිපිනයන් භාවිත කළ හැකි බවයි.

http://dgms@sltnet.lk / http://dmsmos@slt.lk / http://shippingooffice@slt.lk / http://visashipping@yahoo.com / http://newcdc2022@yahoo.com

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close