පොහොට්ටුවේ අලුත් මන්ත්‍රී මෙන්න.!

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක පොදුජන පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේ.එච්.නන්දසේනගේ අභාවයෙන් පසු එම පුරප්පාඩු මන්ත්‍රී ධුරය සදහා එම්. වීරසේන ගමගේ පත්වීමට නියමිතය.

පසුගිය 2020 මහ මැතිවරණයෙන් එම්. වීරසේන ගමගේ මනාප ලැයිස්තුවේ අටවෙනි ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇත්තේ මනාප ජන්ද 38242ක් ලබා ගනිමින්ය.

Loading

RSS